DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016 – 2017

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐƠN VỊ: Khoa Quản trị - Tài chính

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cán bộ

tham gia

Mục tiêu nghiên cứu

Kinh phí hỗ trợ (tr.đ)

Ghi chú

       1.       

Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động logistics kết nối các vùng biển và hải đảo với đất liền ở khu vực Bắc Bộ

PGS.TS Vũ Trụ Phi

 

 

 

 

Xây dựng được một số mô hình tổ chức các hoạt động logistics giữa các vùng biển và hải đảo ở khu vực biển Bắc Bộ và kết nối các khu vực đó với đất liền cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo, các nhà đầu tư làm căn cứ để phát triển các hoạt động đầu tư và khai thác tài nguyên ở các vùng biển và hải đảo của khu vực Bắc Bộ nói riêng và của các vùng biển đảo của cả nước nói chung

 

 

 

 

4

 

       2.       

Các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

TS Mai Khắc Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

       3.       

Một số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP  Sài Gòn công thương, chi nhánh Hải Phòng

TS. Đỗ Mai Thơm

Nguyễn Tùng Dương

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng, về vai trò của sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương, chi nhánh Hải Phòng. qua đó phát hiện được những mặt mạnh, những vấn đề còn tồn tại để tìm ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa quy mô, hiệu quả kinh doanh của sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân, đáp ứng yêu cầu xã hội của Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

 

4

 

       4.       

Biện pháp nâng cao hiệu quả và năng suất các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2014

 

(Measures to improve efficiency and productivity of Vietnamese banks during 2007 – 2014)

TS. Lê Thanh Phương

 

Mục tiêu của nghiên cứu là đo lường hiệu quả và năng suất của các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2014. Dựa trên các kết quả đạt được, nghiên cứu sẽ chỉ ra những nhân tố tác động tích cực hoặc tiêu cực lên hoạt động của hệ thống ngân hàng. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực ngân hàng sẽ được rút ra từ các phát hiện mới của đề tài.

 

(The study is to measure efficiency and productivity of Vietnamese banks during 2007-2014. Based on the results, the study will point out potential factors that positively or negatively impact on Vietnam banking sector. Relevant measures to increase the performance of Vietnam commercial banks will be drawn based on the new findings of this research.)

4

 

       5.       

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán: đánh gía hiệu quả ứng dụng thực tế trong đầu tư các cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam

Ths. Đỗ Mạnh Toàn

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: trên cơ sở ứng dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khoán ở Việt Nam và cụ thể là phân tích, đánh giá hiệu quả của phân tích kỹ thuật trong đầu tư cổ phiếu ngành thép, đề tài sẽ phân tích ưu nhược điểm của phương pháp này ở Việt Nam từ đó đề xuất một số cách thức áp dụng phương pháp này cho phù hợp với thị trường chứng khoán ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

 

4

 

       6.       

Nghiên cứu hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản nhằm xây dựng hệ thống quản trị nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

 

CN. Nguyễn Thị Hoa

Th.S Lê Trang Nhung

- Nghiên cứu hệ thống ICS của một số doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản.

- Xây dựng một mô hình ICS hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

 

4

 

       7.       

Nghiên cứu các sản phẩm phái sinh và các trường hợp thực tế thua lỗ lớn do sử dụng phái sinh và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro trong sử dụng sản phẩm phái sinh

 

Ths. Đặng Thùy Dương

 

Nghiên cứu các đặc điểm và ứng dụng của các sản phẩm phái sinh.

Phân tích các trường hợp thua lỗ lớn liên quan đến việc sử dụng sản phẩm phái sinh tài chính để qua đó rút ra các bài học trong việc quản lý rủi ro.

 

4

 

       8.       

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

CN. Trần Thị Huyên

 

- Hệ thống hóa làm rõ những cơ sở lý luận về tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán

- Tìm hiểu, phân tích thực trạng chất lượng các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

4

 

       9.       

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công  tác tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may mặc Hải Phòng: nghiên cứu tình huống tại công ty may COMTEC

ThS.Đỗ Thị Bích Ngọc

 

Sinh viên Đoạn Đằng Phong, sinh viên lớp QKD54-DH2

 

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động tại doanh nghiệp, về vai trò của công tác này trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cũng như các hoạt đông quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu tình huống tại công ty may Comtec,tác giả mong muốn đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty Comtec nói riêng và các công ty vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may mặc tại Hải Phòng nói chung.

 

4

 

     10.     

Hoạt động vận chuyên hàng hóa trên thị trường quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam: thực trạng và giải pháp

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

ThS. Lương Nhật Hải

đánh giá năng lực vận chuyển hàng hóa trên thị trường quốc tế, tìm ra những tồn tại và đề xuất các giai pháp đẩy mạnh năng lực vận chuyển của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

4

 

     11.     

Nghiên cứu ảnh hưởng của digital marketing lên quyết định mua của khách du lịch

ThS. Phạm Thị Thùy Vân

 

Sự đóng góp của các hoạt động digital marketing của tổ chức trong việc khiến khách hàng mua dịch vụ của mìn

4

 

     12.     

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng và lý thuyết ủy quyền tác nghiệp nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số nợ của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014

Ths. Hoàng Thị Hồng Lan

 

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số nợ vay của doanh nghiệp (Debt ratio – Debt to assets aatio) tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

4

 

     13.     

Phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: thực trạng và giải pháp

ThS. Hoàng Thị Thúy Phương

 

ThS. Đỗ Thanh Tùng

Nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong các doanh  nghiệp vừa và nhỏ từ đó đề xuất một số giải pháp pháp triển nguồn nhân lực trong khối các DN này.

4