Giới thiệu về bộ môn Tài chính ngân hàng

* BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin cá nhân

1

Vũ Trụ Phi

Giảng viên

Xem CV

2

Đỗ Thị Mai Thơm

Phó trưởng Khoa

Xem CV

3

Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

Xem CV

4

Tô Văn Tuấn

Trưởng bộ môn

Xem CV

5 Vũ Thị Như Quỳnh Phó trưởng bộ môn Xem CV

6

Lê Chiến Thắng

Giảng viên

Xem CV

7

Đoàn Thu Hương

Giảng viên

Xem CV

8

Đỗ Mạnh Toàn

Giảng viên

Xem CV

9

Đỗ Cẩm Nhung

Giảng viên

Xem CV

10

Nguyễn Minh Trang

Giảng viên

Xem CV

11

Nguyễn Thị Hà

Giáo vụ

Xem CV

12 Trương Thị Phương Anh Giảng viên Xem CV

Các môn học giảng dạy:


1. Tài chính tiền tệ

2. Quản trị tài chính

3. Quản lý tài chính công

4. Bảo hiểm

5. Nghiệp vụ ngân hàng

6. Thuế vụ

7. Toán tài chính

8. Phân tích và đầu tư chứng khoán

9. Tài chính quốc tế

10. Định chế tài chính trung gian

11. Phân tích báo cáo tài chính

12. Ngân hàng trung ương

13. Quản trị rủi ro tài chính

14. Quản trị ngân hàng

15. Thẩm định và phân tích tín dụng


Liên hệ:

Bộ Môn Tài chính ngân hàng – Khoa Quản trị tài chính

Địa chỉ: P106 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng