Bộ môn Quản trị kinh doanh

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

H và tên

Chc v

Thống tin cá nhân

1

Mai Khắc Thành

Trưởng khoa

Xem CV

2

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phó trưởng Khoa

Xem CV

3

Phạm Ngọc Thanh

Phó bộ môn

Xem CV

4

Hồ Mạnh Tuyến

Giảng viên

Xem CV

5

Hoàng Thị Thuý Phương

Giảng viên

Xem CV

6

Đỗ Thanh Tùng

Trưởng bộ môn

Xem CV

7

Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

Xem CV

8

Phạm Thị Thùy Vân

Giảng viên

Xem CV

9

Nguyễn Thu Quỳnh

Giảng viên

Xem CV

10

Phan Thị Minh Châu

Giảng viên

Xem CV

11

Đỗ Thị Bích Ngọc

Giảng viên

Xem CV

12

Nguyễn Đức Tâm

Giảng viên

Xem CV

13 Lê Văn Minh Trợ lý CTSV Xem CV

Các môn học bộ môn đảm nhiệm:

Các môn học giảng dạy

Mã môn học

Số tín chỉ

Quản trị học

28201

2

Quản trị doanh nghiệp

28202

2

Quản trị hành chính

28203

3

Quản trị dự án đầu tư

28204

5

Quản trị nhân lực

28205

3

Quản trị Marketing

28206

5

Quản lý chất lượng

28207

2

Quản trị công nghệ

28208

2

Quản trị chiến lược

28209

3

Marketing căn bản

28210

3

Tâm lý học quản trị kinh doanh

28211

2

Khởi sự doanh nghiệp

28212

3

Quản trị sản xuất

28213

2

Liên hệ:

Bộ Môn Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị - tài chính

Địa chỉ: P104- 105 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng