Bộ môn Quản trị kinh doanh

Cán bộ, giáo viên bộ môn: Hiện tại bộ môn quản trị kinh doanh gồm 12 cán bộ, giáo viên. Trong đó có 1 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 4 cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT DI ĐỘNG

EMAIL

Trình độ

Mai Khắc Thành

Phó trưởng khoa

0912.238.569

mkthanh@vimaru.edu.vn

TS

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phụ trách Bộ môn

0983.504.880

nganq.qtc@vimarue.du.vn

ThS

Phạm Ngọc Thanh

Phó bộ môn

0913.542.159

phamngocthanh@vimaru.edu.vn

ThS

Lương Nhật Hải

Giảng viên

0903.297.299

hailn.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

Hồ Mạnh Tuyến

Giảng viên

0903.205.744

homanhtuyen@vimaru.edu.vn

ThS

Đỗ Thanh Tùng

Giảng viên

0903.263.477

tungdt.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

Đỗ Thị Bích Ngọc

Giảng viên

0902.062.762

ngocdtb@vimaru.edu.vn

ThS

Hoàng Thị Thúy Phương

Giảng viên

0988.969.996

phuonghttp.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

0164.969.8686

mainp@vimaru.edu.vn

ThS

Phạm Thị Thùy Vân

Giảng viên

0168.862.3653

vanptt@vimaru.edu.vn

ThS

Nguyễn Thu Quỳnh

Giảng viên

0904.149.799

quynhnt@vimaru.edu.vn

CN

Nguyễn Đức Tâm

Giảng viên

0936.900.805

tamnd.qtc@vimaru.edu.vn

CN

Lê Hồng Nhung

Giảng viên

0164.659.0914

nhunglh@vimaru.edu.vn

CN

Đặng Việt Linh

Giảng viên

0906.160.189

 

ThS

Phan Thị Minh Châu

Giảng viên

01288.242.345

chauptm.qtc@vimaru.edu.vn

CN

Các môn học bộ môn đảm nhiệm:

Các môn học giảng dạy

Mã môn học

Số tín chỉ

Quản trị học

28201

2

Quản trị doanh nghiệp

28202

2

Quản trị hành chính

28203

3

Quản trị dự án đầu tư

28204

5

Quản trị nhân lực

28205

3

Quản trị Marketing

28206

5

Quản lý chất lượng

28207

2

Quản trị công nghệ

28208

2

Quản trị chiến lược

28209

3

Marketing căn bản

28210

3

Tâm lý học quản trị kinh doanh

28211

2

Khởi sự doanh nghiệp

28212

3

Quản trị sản xuất

28213

2

Liên hệ:

Bộ Môn Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị - tài chính

Địa chỉ: P104- 105 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại liên hệ:

Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Quỳnh Nga – 0983 504 880