Kế toán - Kiểm toán

* BỘ MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên bộ môn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin cá nhân

1

Hoàng Thị Phương Lan

Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn

Xem CV

2

Lê Trang Nhung

Phó trưởng bộ môn

Xem CV

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

Xem CV

4

Đinh Thị Thu Ngân

Giảng viên

Xem CV

5

Phùng Mạnh Trung

Giảng viên

Xem CV

6

Bùi Thị Phương

Giảng viên

Xem CV

7

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

Xem CV

8

Trần Thị Huyên

Giảng viên

Xem CV

9

Đặng Thùy Dương

Giảng viên

Xem CV

10

Đào Văn Thi

Giảng viên

Xem CV

11

Nguyễn Thị Nguyệt

Kỹ thuật viên

Xem CV

-Các môn học giảng dạy:

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
28108 Nguyên lý kế toán 3
28114 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
28110 Kế toán ngân hàng 3
28111 Kiểm toán 2
28109A Kế toán doanh nghiệp 3
28106 Kế toán trên máy tính 2
28103 Thị trường chứng khoán 2
28113 Kế toán quản trị 3

-Địa chỉ liên hệ:

Phòng 103 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng