Kế toán - Kiểm toán

* BỘ MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Hiện tại bộ môn kế toán kiểm toán gồm 13 cán bộ, giảng viên, chuyên viên. Trong đó có 10 thạc sỹ, 3 cử nhân.

Cán bộ, giảng viên bộ môn:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT DI ĐỘNG

EMAIL

Trình độ

Hoàng Thị Phương Lan

Phụ trách bộ môn

0904.374.399

lanhtp.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

Lê Trang Nhung

Phó bộ môn

0904.174.003

nhunglt.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

0912.665.667

hantt.kt@vimaru.edu.vn

ThS

Phùng Mạnh Trung

Giảng viên

 

trungtckt201@gmail.com

ThS

Đoàn Thị Thu Hà

Giảng viên

0911.116.307

hadt@vimaru.edu.vn

ThS

Đinh Thị Thu Ngân

Giảng viên

0934.276.258

ngandt@vimaru.edu.vn

ThS

Đặng Thùy Dương

Giảng viên

 

duongdt@vimaru.edu.vn

ThS

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

0976.123.635

hoanguyen@vimaru.edu.vn

CN

Bùi Thị Phương

Giảng viên

0988.810.160

phuongbt@vimaru.edu.vn

ThS

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

 

nguyenntt@vimaru.edu.vn

CN

Trần Thị Huyên

Giảng viên

0982.515.728

huyentt.kt@vimaru.edu.vn

CN

Lê Chiến Thắng

Giảng viên

0984.356.585

thanglc.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

Nguyễn Thị Nguyệt

Kỹ thuật viên

0969.127.600

nguyetnt.kt@vimaru.edu.vn

ThS

Các môn học giảng dạy:

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
28108 Nguyên lý kế toán 3
28114 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
28110 Kế toán ngân hàng 3
28111 Kiểm toán 2
28109A Kế toán doanh nghiệp 3
28106 Kế toán trên máy tính 2
28103 Thị trường chứng khoán 2
28113 Kế toán quản trị 3

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 103 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng