Kế toán - Kiểm toán

* BỘ MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên bộ môn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin cá nhân

1

Hoàng Thị Phương Lan

Trưởng bộ môn

Xem CV

2

Lê Trang Nhung

Phó trưởng bộ môn

Xem CV

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

Xem CV

4

Đinh Thị Thu Ngân

Giảng viên

Xem CV

5

Phùng Mạnh Trung

Giảng viên

Xem CV

6

Bùi Thị Phương

Giảng viên

Xem CV

7

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

Xem CV

8

Trần Thị Huyên

Giảng viên

Xem CV

9

Đặng Thùy Dương

Giảng viên

Xem CV

10

Đào Văn Thi

Giảng viên

Xem CV

11 Ngô Ánh Tuyết Giảng viên Xem CV
12

Lê Nhật Tân

Giảng viên Xem CV

13

Nguyễn Thị Nguyệt

Kỹ thuật viên

Xem CV

-Các môn học giảng dạy:

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
28108 Nguyên lý kế toán 3
28114 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
28110 Kế toán ngân hàng 3
28111 Kiểm toán 2
28109A Kế toán doanh nghiệp 3
28106 Kế toán trên máy tính 2
28103 Thị trường chứng khoán 2
28113 Kế toán quản trị 3

-Địa chỉ liên hệ:

Phòng 102 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng