Giới thiệu chung về Khoa Quản trị Tài chính

         Khoa Quản trị - Tài chính tiền thân là các chuyên ngành thuộc Khoa Kinh tế vận tải biển được đưa vào đào tạo từ năm 1998. Theo định hướng phát triển của Nhà trường, ngày 01/01/2016 Khoa Quản trị - Tài chính được tách ra từ Khoa Kinh tế vận tải biển để phát triển các chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện nay Khoa đang đào tạo đại học với 3 chuyên ngành là: Quản trị kinh doanh; Quản trị Tài chính – Kế toán; Quản trị Tài chính – Ngân hàng và 2 chuyên ngành Thạc sỹ Quản lý kinh tế và Quản lý tài chính.

         Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, các chuyên ngành của Khoa đã không ngừng lớn mạnh. Khoa đã đào tạo được hàng ngàn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực quản trị, tài chính, kế toán; đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hải Phòng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Từ khi thành lập đến ngay, Khoa luôn quan tâm, tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và động viên tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của sinh viên và giảng viên.

          Một số thông tin chủ yếu của Khoa

1. Ngày thành lập: Ngày 01 tháng 01 năm 2016

2. Lĩnh vực đào tạo, giảng dạy

* Đào tạo đại học

      Quản trị kinh doanh

      Quản trị Tài chính – Kế toán

      Quản trị Tài chính – Ngân hàng

      Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến BMM)

* Đào tạo sau đại học

      Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

      Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý tài chính

* Các lĩnh vực khác

      Nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kiểm toán, Quản trị các lĩnh vực trong doanh nghiệp

     Tham gia xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh và tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các khu vực khác.

3. Cơ cấu tổ chức Khoa

* Ban chủ nhiệm Khoa

      01 Trưởng khoa

      02 Phó khoa

* Các bộ môn trực thuộc

      - Bộ môn: Quản trị Kinh doanh

      - Bộ môn: Kế toán Kiểm toán

      - Bộ môn: Tài chính Ngân hàng