Liên hệ

Khoa Quản trị - Tài chính

Địa chỉ: P.122 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313 846.656

Email: qttc@vimaru.edu.vn

Website: www.qttc.vimaru.edu.vn