Chương trình đào tạo

 • Thông tin tuyển sinh năm 2017 của từng Chuyên ngành Khoa Quản trị Tài chính

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH ! KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH TUYỂN SINH 3 CHUYÊN NGÀNH: 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D403): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 90 2. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ...
 • Tài chính ngân hàng

  Mã ngành:     52340101    Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị Tài chính kế toán (Finance and Accounting Management) Trình độ: Đại học chính quy.  ...
 • Quản trị tài chính kế toán

  Tên chương trình: Quản trị Tài chính Kế toán (Finance - Accounting Management)) Trình độ đào tạo: Đại học. Ngành đào tạo: Quản trị Tài chính Kế toán. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI...
 • Quản trị kinh doanh

  Mã ngành:     52340101     Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Business Management) Trình độ: Đại học chính quy.    ...
Subscribe to Chương trình đào tạo