Đào tạo

 • Hội thảo cấp tiểu ban về xây dựng và phát triển theo hướng tiếp cận CDIO

         Sáng ngày 12/4, theo Kế hoạch 92/KHLT-ĐHHHVN, Khoa Quản trị - Tài chính trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO.        Chủ trì buổi hội thảo có PGS.TS Vũ Trụ Phi, Trưởng Khoa Quản trị - Tài chính; đến dự hội thảo có đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường TS. Nguyễn Khắc Khiêm; PGS.TS Phạm Văn Thuần trưởng phòng đào tạo, TS...
 • Thông tin tuyển sinh năm 2017 của từng Chuyên ngành Khoa Quản trị Tài chính

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH ! KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH TUYỂN SINH 3 CHUYÊN NGÀNH: 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D403): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 90 2. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (D404): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 135 3. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (D411): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 45 Các bạn vui lòng truy cập website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết ! Trân trọng !
 • Tài chính ngân hàng

  Mã ngành:     52340101    Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị Tài chính kế toán (Finance and Accounting Management) Trình độ: Đại học chính quy.     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa...
 • Quyết định về danh mục tiếng Anh dùng xét chuẩn đầu ra Đại học Cao đẳng

  Theo quyết định số 184/QĐ-ĐHHHVN, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quy định mới về Danh mục các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế được áp dụng đối với trình độ đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy thuộc Trường (gồm tất cả các chương trình: đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến…), cụ thể chỉ có 03 loại chứng chỉ quốc tế được sử dụng gồm:                    1. Chứng chỉ TOEIC quốc tế      ...
 • Quản trị tài chính kế toán

  Tên chương trình: Quản trị Tài chính Kế toán (Finance - Accounting Management)) Trình độ đào tạo: Đại học. Ngành đào tạo: Quản trị Tài chính Kế toán. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI   ...
 • Quản trị kinh doanh

  Mã ngành:     52340101     Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Business Management) Trình độ: Đại học chính quy.     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54) (Ban...