Đào tạo

 • Nghiệm thu 4 chương trình đào tạo khoá 64 của Khoa Quản trị - Tài chính

  Mô hình đào tạo CDIO nhằm đào tạo sinh viên biết bao quát việc Hình thành ý tưởng (Conceive), Thiết kế (Design), Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate) các sản phẩm và hệ thống có tính phức tạp, có giá trị gia tăng, trong môi trường hiện đại, làm việc theo nhóm. Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách...
 • Quy chế đào tạo trình độ đại học - Ban hành năm 2021

  Nếu không xem được, tải file đính kèm phía dưới
 • Business Administration

  UNIVERSITY LEVEL EDUCATION PROGRAM (According to the credit system, apply from K63) (Issued together with Decision No: 1237 /QĐ-ĐHHHVN-ĐT dated on 08-06-2022 ) Code of Major: 752340101                  Name of Major: Business Administration Name of Specialization: Business and Marketing Management-BMM Code: 7340101A403 Education Level: University Duration: 4 years 1. Training objectives The Business and Marketing...
 • Nghiệm thu chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa Quản trị - Tài chính tiến hành nghiệm thu trình chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý tài chính với sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, tài chính, ngân hàng sẽ giúp người học tư duy sâu hơn về thị trường tài chính, ngân hàng; có năng lực tổ chức công tác quản lý tài chính; năng lực...
 • Buổi học thực tế môn Thị trường chứng khoán của sinh viên Khoa tại phòng mô phỏng

  Dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính - Chứng khoán, Khoa Quản trị - Tài chính đã và đang áp dụng chương trình đào tạo với nhiều cải tiến về nội dung và chất lượng đào tạo. Điều này đòi hỏi Khoa cần cải tiến mô hình dạy học theo hướng chú trọng hơn đến phát triển các kỹ năng giải quyết tình huống, ra quyết định, tư duy phân tích và kỹ năng thực hành dựa trên các mô hình mô phỏng thị trường thực tế. Dưới đây là một số hình ảnh...
 • Lễ trao học bổng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020

  Ngày 15/9/2020, Khoa Quản trị - Tài chính tổ chức Lễ trao học bổng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020. Trong buổi lễ, có sự tham dự của các lãnh đạo Khoa, các Trưởng bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên được nhận học bổng và phụ huynh của sinh viên.    
 • Hội thảo cấp tiểu ban về xây dựng và phát triển theo hướng tiếp cận CDIO

         Sáng ngày 12/4, theo Kế hoạch 92/KHLT-ĐHHHVN, Khoa Quản trị - Tài chính trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO.        Chủ trì buổi hội thảo có PGS.TS Vũ Trụ Phi, Trưởng Khoa Quản trị - Tài chính; đến dự hội thảo có đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường TS. Nguyễn Khắc Khiêm; PGS.TS Phạm Văn Thuần trưởng phòng đào tạo, TS...
 • Tài chính ngân hàng

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 63) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1237/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 08 tháng 06 năm 2022)         Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 7340101 Tên chuyên ngành: Quản trị tài chính ngân hàng Trình độ: Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm 1. Mục tiêu đào tạo Chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng thuộc Ngành Quản trị kinh doanh đào tạo về các nghiệp...