Lễ trao học bổng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày 15/9/2020, Khoa Quản trị - Tài chính tổ chức Lễ trao học bổng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020. Trong buổi lễ, có sự tham dự của các lãnh đạo Khoa, các Trưởng bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên được nhận học bổng và phụ huynh của sinh viên.