Chương trình đào tạo

 • Nghiệm thu chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa Quản trị - Tài chính tiến hành nghiệm thu trình chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý tài chính với sự giảng dạy của đội ngũ...
 • Thông tin tuyển sinh năm 2017 của từng Chuyên ngành Khoa Quản trị Tài chính

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH ! KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH TUYỂN SINH 3 CHUYÊN NGÀNH: 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D403): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 90 2. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ...
 • Tài chính ngân hàng

  Mã ngành:     52340101    Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị Tài chính kế toán (Finance and Accounting Management) Trình độ: Đại học chính quy.  ...
 • Quản trị tài chính kế toán

  Tên chương trình: Quản trị Tài chính Kế toán (Finance - Accounting Management)) Trình độ đào tạo: Đại học. Ngành đào tạo: Quản trị Tài chính Kế toán. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI...
 • Quản trị kinh doanh

  Mã ngành:     52340101     Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Business Management) Trình độ: Đại học chính quy.    ...
Subscribe to Chương trình đào tạo