Giới thiệu về bộ môn Tài chính ngân hàng

* BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Hiện tại bộ môn tài chính ngân hàng gồm 16 cán bộ, giảng viên, chuyên viên. Trong đó có 1 PGS.TS, 2 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 3 cử nhân.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Vũ Trụ Phi

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trưởng khoa QTTC

2

Đỗ Thị Mai Thơm

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

3

Vũ Lê Ninh

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

4

Nguyễn Thị Liên

Thạc sỹ

Giảng viên

5

Tô Văn Tuấn

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa QTTC

6

Đào Văn Thi

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

7

Lê Thanh Phương

Tiến sỹ

Giảng viên

8

Nguyễn Viết Hoàng Sơn

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

9

Vũ Thị Như Quỳnh

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

10

Bùi Thanh Tùng

Thạc sỹ

Giảng viên

11

Hoàng Thị Hồng Lan

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

12

Phạm Thu Trang

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

13

Đoàn Thu Hương

Cử nhân, học viên thạc sỹ

Giảng viên

14

Đỗ Mạnh Toàn

Thạc sỹ

Giảng viên

15

Trần Thanh Thủy

Cử nhân.

Chuyên viên

16

Nguyễn Cẩm Nhung

Cử nhân, học viên thạc sỹ

Giảng viên tập sự


Các môn học giảng dạy:

1. Tài chính tiền tệ

2. Quản trị tài chính

3. Quản lý tài chính công

4. Bảo hiểm

5. Nghiệp vụ ngân hàng

6. Thuế vụ

7. Toán tài chính

8. Phân tích và đầu tư chứng khoán

9. Tài chính quốc tế

10. Định chế tài chính trung gian

11. Phân tích báo cáo tài chính

12. Ngân hàng trung ương

13. Quản trị rủi ro tài chính


Liên hệ:

Bộ Môn Tài chính ngân hàng – Khoa Quản trị tài chính

Địa chỉ: P106 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại liên hệ:

Trưởng bộ môn: Đỗ Thị Mai Thơm – 0982.396.395