Giới thiệu về bộ môn Tài chính ngân hàng

* BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Hiện tại bộ môn tài chính ngân hàng gồm 16 cán bộ, giảng viên, chuyên viên. Trong đó có 2 PGS.TS, 2 tiến sỹ, 13 thạc sỹ, 1 cử nhân.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT DI ĐỘNG

EMAIL

Trình độ

 1.  

Vũ Trụ Phi

Trưởng khoa

0989.242.282

phivt.qtc@vimaru.edu.vn

PGS.TS

 1.  

Đỗ Thị Mai Thơm

Trưởng Bộ môn

0982.396.395

domaithom@vimaru.edu.vn

PGS.TS

 1.  

Vũ Lê Ninh

Phó bộ môn

0913.264.535

ninhvl.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

0904.051.699

tungbt.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Nguyễn Thị Liên

Giảng viên

0982.842.338

liennt.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Lê Thanh Phương

Giảng viên

0965.323.358

phuonglt@vimaru.edu.vn

TS

 1.  

Tô Văn Tuấn

Giảng viên

0979.371.903

tuantv@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Hoàng Thị Hồng Lan

Giảng viên

0936.526.368

lanhth@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Đào Văn Thi

Giảng viên

 

thiktvtb@gmail.com

ThS

 1.  

Nguyễn Viết Hoàng Sơn

Giảng viên

 

hoangsonnv28@gmail.com

ThS

 1.  

Vũ Thị Như Quỳnh

Giảng viên

0944.740.742

quynhvtn.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Phạm Thu Trang

Giảng viên

0962.781.423

trangpt@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Đỗ Mạnh Toàn

Giảng viên

0938.307.927

toandm@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Đoàn Thu Hương

Giảng viên

0128.822.1567

huongdt@vimaru.edu.vn

CN

 1.  

Đỗ Cẩm Nhung

Giảng viên

0912.726.595

nhungdc.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Nguyễn Thị Hà

Giáo vụ khoa

0972.893.628

nguyenha84@vimaru.edu.vn

ThS

 1.  

Nguyễn Minh Trang

Giảng viên

0911.230.592

trangnm.qtc@vimaru.edu.vn

ThS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các môn học giảng dạy:


1. Tài chính tiền tệ

2. Quản trị tài chính

3. Quản lý tài chính công

4. Bảo hiểm

5. Nghiệp vụ ngân hàng

6. Thuế vụ

7. Toán tài chính

8. Phân tích và đầu tư chứng khoán

9. Tài chính quốc tế

10. Định chế tài chính trung gian

11. Phân tích báo cáo tài chính

12. Ngân hàng trung ương

13. Quản trị rủi ro tài chính


Liên hệ:

Bộ Môn Tài chính ngân hàng – Khoa Quản trị tài chính

Địa chỉ: P106 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại liên hệ:

Trưởng bộ môn: Đỗ Thị Mai Thơm – 0982.396.395