Danh sách đề tài NCKH cấp trường của giảng viên Khoa Quản trị Tài chính 2016-2017

Ngày 24/6/2017 tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1 nhà A1, Khoa Quản trị Tài chính đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của giảng viên Khoa.

Đến dự buổi nghiệm thu có đại diện của Phòng Khoa học công nghệ, Ban chủ nhiệm khoa và chủ nhiệm đề tài và các giảng viên khoa Quản trị Tài chính. Năm nay có tổng số 9 đề tài NCKH được nghiệm thu, danh sách cụ thể gồm: