Hội thảo Khoa học “Quản trị thông minh trong thế giới VUCA -World Volatile Uncertain Complex Ambiguous”

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 28/KH-LN ngày 10/01/2021 giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “Quản trị thông minh trong thế giới VUCA -World Volatile Uncertain Complex Ambiguous”

Để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của Quản trị thông minh nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức có thể nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên các công cụ thông minh trong bối cảnh thế giới sau tác động của đại dịch Covid-19. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo trên.

 

 

 

1. Thời gian:  ½ ngày, từ 14h00, Thứ Hai, ngày 13/09/2021.

2. Phương thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến

- Đại biểu trực tiếp: 20- 25 đại biểu

- Đại biểu dự trực tuyến: tham dự bằng Google Meet theo đường link:

https://meet.google.com/ezc-efyf-snn

3. Địa điểm: Phòng Hội thảo 3.2 nhà A1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (số 484 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

4. Thành phần tham dự Hội thảo

- Các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý;

- Đại diện lãnh đạo thành phố;

- Đại diện một số Sở, ngành liên quan của thành phố;

- Lãnh đạo, giảng viên một số trường đại học cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố;

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn;

- Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các Ban chuyên môn và lãnh đạo một số hội thành viên;

- Ban Giám hiệu trường Đại học Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo, giảng viên Khoa Quản trị tài chính và đại diện một số Khoa chuyên ngành liên quan của nhà trường.