THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP SINH TẠI LGE

 Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo, lao động sản xuất trong chương trinh kết nối doanh nghiệp theo định hướng của Nhà trường; trong tháng 5/2017 Công ty LGEVH phối hợp với Nhà trường tổ chức tuyển thực tập sinh tại LGEVH với các nội dung sau:

-         Đối tượng: Sinh viên năm cuối hệ chính quy các chuyên ngành theo danh sách gửi kèm.

-         Số lượng: 30 thực tập sinh (các chuyên ngành);

-         Thời gian thực tập: 2-3 tháng

-         Chi phí hỗ trợ: 2.000.000. đ / 1 thực tập sinh /1 tháng

-         Quyền lợi: Được thực tập trong môi trường chuyên nghiệp và được ưu tiên trong các chương trinh tuyển dụng của công ty.

        Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa quốc gia và có cơ hội rất lớn được tuyển dụng làm việc lâu dài tại công ty LGEVH cũng như các công ty khác trong tập đoàn LG, Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện thông báo tới cho toàn thể sinh viên năm cuối và tổng hợp danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi về Tổ tổng hợp (địa chỉ mail: anhdh@vimaru.edu.vn) trước ngày 19/5/2017 để Nhà trường phối hợp cùng Công ty LGEVH xây dựng kế hoạch xét tuyển.

         Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô !

Undefined