Ngân hàng An Bình tuyển dụng thực tập sinh và chuyên viên Quan hệ khách hàng, Hỗ trợ tín dụng.

Thân gửi các bạn sinh viên!

Ngân hàng An Bình trực tiếp đến Thành đoàn Hải Phòng và đề nghị được phối hợp với Trường ĐHHHVN (có đào tạo chuyên ngành Kinh tế, Kế toán) về việc tuyển dụng.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG                             

1.Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân, số lượng: 06 người

2.Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, số lượng: 01 người

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Undefined