DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016 – 2017

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐƠN VỊ: Khoa Quản trị - Tài chính

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Sinh viên

tham gia

Giáo viên

hướng dẫn

 

Nội dung nghiên cứu

       1.               

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến động giá vàng đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Trần Lê Ngọc Minh (MSV: 58421)

Nguyễn Thị Hoa (MSV: 58130)

ThS. Tô Văn Tuấn

- Chương I: Cơ sở lý luận về ảnh hưởng của biến động giá vàng đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân

- Chương II: Thực trạng biến động của giá vàng và ảnh hưởng của nó đến quyết định đầu tư cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

- Chương III: Biện pháp ổn định thị trường vàng và tư vấn lựa chọn quyết định đối với nhà đầu tư cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

       2.               

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng, ước lượng liên hệ giữa chi tiêu cho đào tạo nhân viên đến năng suất lao động của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bản thành phố Hải Phòng

Nghiêm Tùng Anh (MSV: 53043)

Trịnh Thị Loan (MSV: 52585)

Ths. Đỗ Thị Bích Ngọc

- Chương I: Cơ sở lý luận về mối liên hệ giữa đào tạo nhân viên và năng suất lao động

- Chương II: Ứng dụng mô hình kinh tế lượng, ước lượng liên hệ giữa chi tiêu cho đào tạo nhân viên đến năng suất lao động của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn TP. Hải Phòng

- Chương III: Một số biện pháp cải thiện hiệu quả việc chi tiêu cho đào tạo nhân viên nhằm nâng cao năng suất lao động

 

       3.               

Hiệp định đối  tác xuyên Thái  Bình Dương (TPP) và tác động của nó tới ngành dệt may Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh (MSV: 58210)

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

Chương 1: Cơ sở lý luận về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành dệt may Việt Nam.

Chương 2: Phân tích ảnh hưởng của TPP tới ngành dệt may Việt Nam

Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dệt may Việt Nam trong TPP

 

       4.               

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vận tải container Hải Phòng

Vũ Thị Phương (MSV: 58320)

 

Nguyễn Thị Mai Phương (MSV: 58218)

Nguyễn Thị Phương (MSV: 58371)

ThS. Phạm Ngọc Thanh

- Chương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

- Chương II: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải container tại Hải Phòng.

- Chương III: Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vận tải container tại Hải Phòng.

 

       5.               

 

Phân tích tình hình tài chính và đề xuất biện pháp nâng cao khả năng và tình hình tài chính của công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong.

Đào Thanh Trang

 

Ths. Lê Trang Nhung

- Cơ sở lý luận về tình hình tài chính và phân tích tình hình tài chính.

- Tìm hiểu về thực trạng tại chính tại Công ty Cổ phần nhựa Tiền Phong.

- Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính.

       6.               

Phân tích cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư.

Đoàn Duy Thành

 

Ths. Lê Trang Nhung

- Cơ sở lý luận về cổ phiếu và phân tích cổ phiếu.

- Nghiên cứu về cách thức phân tích cổ phiếu tại TTCK Việt Nam (2 sàn giao dịch).

- Phân tích ưu nhược điểm các phương pháp.

       7.               

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.

 

Bùi Ngọc Mai

 

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà.

- Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.

- Nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại đơn vị cụ thể.

- Phân tích ưu nhược điểm.

 

       8.               

Nghiên cứu hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá tại Việt Nam.

Nguyễn Thành Công

 

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà.

- Tìm hiểu về chuyển giá

- Nghiên cứu về thực trạng  hoạt động chuyển giá tại một số công ty điển hình

- Đề xuất biện pháp phát hiện hoạt động chuyển giá.

       9.               

Thị trường chứng khoán phái sinh. Cơ hội và thách thức.

Trịnh Tuấn Anh

 

Ths. Đoàn Thị Thu Hà

- Cơ sở lý luận về chứng khoán phái sinh.

- Tìm hiểu về thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, so sánh với một số thị trường phát triển..

- Chỉ ra cơ hội, thách thức.

     10.             

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Vật tư Hải Phòng.

Lê Đức Anh

 

Ths. Đoàn Thị Thu Hà

- Cơ sở lý luận về  vốn kinh doanh.

- Tìm hiểu về thực trạng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

- Chỉ ra ưu nhược điểm, đề xuất biện pháp.

     11.             

Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty cổ phần thiếu niên tiền phong trong thời kỳ hội nhập TPP

Nguyễn Thị Kim (MSV 58159)

Hoàng Thanh Trang (MSV 58333)

Lê Đình Đức (MSV 58304 )

TH.S Hoàng Thúy Phương

-chương 1: cơ sở đánh giá khả năng thực hiện công việc- chất lượng nguồn nhân lực

-chương 2:  thực trạng chất lượng nguồn lao động của công ty

-chương 3 :các giải pháp cho nguồn nhân lực hiện nay

     12.             

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì bia rượu nước giải khát

Trần Thị Mỹ Linh (MSV: 58466)

 

TS. Đỗ Thị Mai Thơm

Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất.

Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì bia rượu nước giải khát.

Chương III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì bia rượu nước giải khát.