Lan toả thói quen "bền vững"

Trong số đặc biệt cuối tháng 2/2022, Báo Giáo dục thời đại đã có bài viết về Ý tưởng kinh doanh của nhóm sinh viên thuộc Khoa Quản trị Tài chính. Qua bài viết này thông điệp muốn truyền tải tới sinh viên nói chung và sinh viên khoa Quản trị Tài chính nói riêng hãy ước mơ lớn, bạn sẽ đạt thành công lớn.