Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên Khoa Quản trị - Tài Chính năm học 2022-2023

Nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn yêu thích, mà còn tạo cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học, rèn luyện cho sinh viên cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía.

Ngày nay, khi các hình thức đào tạo ở bậc đại học đang được xây dựng theo chiều hướng ngày càng cải tiến, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức phong phú, đa dạng. Trong đó, thực hiện nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân; là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn yêu thích, mà còn tạo cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học, rèn luyện cho sinh viên cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía.

Khoa Quản trị Tài chính là một trong những Khoa đi đầu về các hoạt động học tập và nghiên cứu. Trong quá trình tham gia, Khoa đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của sinh viên và đã đạt được nhiều thành tích cao.

Với mục đích thúc đẩy khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo trong sinh viên đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, vào thứ 3 ngày 18/4/2023, Khoa Quản trị - Tài chính đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2022-2023 tại P.119, tòa nhà A4, Trường ĐHHH Việt Nam.