CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP - SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HẢI PHÒNG

Tiếp tục chuỗi hoạt động thực tế tại doanh nghiệp nhằm tăng cường kiến thức thực tiễn cho sinh viên K62 ngành Quản trị kinh doanh, trong tháng 8/2023 Khoa Quản trị - Tài chính đã tổ chức đưa sinh viên chuyên ngành đi tham quan thực tế tại Công ty Bảo hiểm MIC Hải Phòng.

Trong chuyến đi thực tế này, các bạn sinh viên đã được quản lý đơn vị giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động và các sản phẩm bảo hiểm của công ty Bảo hiểm MIC Hải Phòng. Công ty tập trung kinh doanh vào lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam và là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong ứng dụng các công nghệ mới mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng.

Chuyến đi đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích thực tiễn cho sinh viên Khoa Quản Trị - Tài chính, giúp các em có cơ hội được tìm hiểu về doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp được tổng hợp trong chuyến đi.