Học bổng cho sinh viên của công ty cổ phần Gemadept

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GEMADEPT 2021 – 2023 - ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN – NẮM BẮT TƯƠNG LAI

1.Điều kiện tham gia:

-Sinh viên 2 năm cuối Đại học (năm 3 và 4) đang theo học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Gemadept như: Quản trị Chuỗi cung ứng, Quản trị Logistics, Khai thác Vận tải, Hàng hải, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Nhân sự,…

-Sinh viên có thành tích học tập tốt các tỉnh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn

-Điểm học tập trung bình tích lũy tính tời thời điểm đăng ký từ 6.5 trở lên (thang điểm 10) hoặc 2.5 trở lên (thang điểm 4.0)

-Có tư cách đạo đức tốt

-Hoạt động ngoại khóa tích cực và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng

-Tiếng Anh: Theo chuẩn TOEIC 600 trở lên hoặc tương đương

-Năng động, nhiệt tình và có khả năng giải quyết công việc độc lập

- Có cơ hội nhận được học bổng tương ứng 1,500,000 VNĐ/ tháng trong suốt năm học và được nhận tiếp học bổng năm tiếp theo nếu duy trì được thành tích học tập trong năm.

- Được công nhận Pre-Staff của Tập đoàn Gemadept: được tham gia các hoạt động, sự kiện, tham quan, đào tạo… của Tập đoàn; được tham gia học nghề/ thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị của Tập đoàn.

- Sau khi ra trường ưu tiên các Sinh viên Học bổng có nguyện vọng làm việc tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Gemadept và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của công ty thì sẽ ký hợp đồng lao động kỳ hạn 2-3 năm.

- Sinh viên học bổng không phải hoàn trả giá trị học bổng đã nhận trong trường hợp không có nguyện vọng làm việc tại tập đoàn khi ra trường hoặc trong trường hợp tập đoàn từ chối tuyển dụng.

2. Thời gian đăng ký: đến trước 17h00 ngày 18/10/2021

3. Giới thiệu về GEMADEPT:

https://docs.google.com/presentation/d/1FgS0fQXXMD6NWrwlMphRXXv6u8ZJFY4v...