Hội thảo quốc tế "Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (3rd CIEMB 2020)"

Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về "Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (3rd CIEMB 2020)" được tổ chức trong hai ngày 18-19 tháng 11 năm 2020. Khoa Quản trị - Tài chính vinh dự có 2 giảng viên là thầy Lê Thanh Phương và Cô Đỗ Thị Bích Ngọc tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo:

 

 

 

Tham dự hội thảo có báo cáo của các diễn giả chính gồm GS Diane Coyle - Viện Chính sách công Bennett thuộc Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), GS David Orsmond - Đại học Macquarie (Australia), TS Jacques Morisset - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã đi sâu phân tích nhiều chi tiết thực tiễn có thể ứng dụng cho thúc đẩy nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các nội dung được đánh giá mang tính thiết thực cũng đã được trình bày và thảo luận tại hội thảo như: Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với kết quả hoạt động của ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2020; Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam; Tự do hóa tài khoản vốn, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế - trường hợp của các nước ASEAN; Mối quan hệ giữa các chương trình hỗ trợ của chính phủ, nhận thức về kích thích xuất khẩu và lựa chọn thị trường: trường hợp các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam xuất khẩu sang ASEAN + 3; Phân tích tác động dự kiến của các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đối với xuất khẩu nông sản công nghiệp của Việt Nam: Ứng dụng mô hình trọng lực…

Hai giảng viên của khoa Quản trị - Tài chính đã tham gia và trình bày tham luận tại 2 tiểu ban. Thầy Lê Thanh Phương trình bày tại tiểu ban 1, với nhan đề: “Investigating the impact of Base II capital reform on Vietnamese banking efficiency”. Cô Đỗ Thị Bích Ngọc trình bày tại tiểu ban 10, với nhan đề: “The influence of leadership style on employees’ turnover intention in the retail industry in Vietnam.”