Chương trình đào tạo

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH ! KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH TUYỂN SINH 3 CHUYÊN NGÀNH: 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D403): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 90 2. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ...
 • Tài chính ngân hàng

  Mã ngành:     52340101    Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị Tài chính kế toán (Finance and Accounting Management) Trình độ: Đại học chính quy.  ...
 • Quản trị tài chính kế toán

  Tên chương trình: Quản trị Tài chính Kế toán (Finance - Accounting Management)) Trình độ đào tạo: Đại học. Ngành đào tạo: Quản trị Tài chính Kế toán. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI...
 • Quản trị kinh doanh

  Mã ngành:     52340101     Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Business Management) Trình độ: Đại học chính quy.    ...
Subscribe to Chương trình đào tạo