Nghiệm thu chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa Quản trị - Tài chính tiến hành nghiệm thu trình chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý tài chính với sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, tài chính, ngân hàng sẽ giúp người học tư duy sâu hơn về thị trường tài chính, ngân hàng; có năng lực tổ chức công tác quản lý tài chính; năng lực phân tích tình hình tài chính; thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính; kiểm soát dòng tiền.