Nghiệm thu 4 chương trình đào tạo khoá 64 của Khoa Quản trị - Tài chính

Mô hình đào tạo CDIO nhằm đào tạo sinh viên biết bao quát việc Hình thành ý tưởng (Conceive), Thiết kế (Design), Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate) các sản phẩm và hệ thống có tính phức tạp, có giá trị gia tăng, trong môi trường hiện đại, làm việc theo nhóm.

Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực. Được sự chỉ đạo của nhà trường, Khoa Quản trị - Tài chính, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã chỉnh sửa và cập nhật 4 chương trình đào tạo của khoa theo cách tiếp cận CDIO.

Thay mặt nhóm biên soạn chương trình, Ths Đỗ Thanh Tùng đã trình bày tóm tắt 2 chương trình đào tạo theo định hướng CDIO gồm chương trình Quản trị kinh doanh (hệ đại trà) và chương trình Quản trị kinh doanh và Marketing (hệ tiên tiến)

 

TS Tô Văn Tuấn báo cáo tóm tắt chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo hướng tiếp cận CDIO

 

TS Hoàng Thị Phương Lan báo cáo tóm tắt chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Tài chính – Kế toán theo hướng tiếp cận CDIOHội đồng thẩm định bao gồm các chuyên gia, các nhà quản lý các giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, cũng như thực tế công việc đã công tâm, khách quan chỉ ra những mặt còn tồn tại của các chương trình đào tạo của Khoa. Đã có nhiều kinh nghiệm hay được chia sẻ, nhiều góp ý xác thực được và phù hợp để các nhóm biên soạn nghiên cứu chỉnh sửa lại trước khi đề nghị nhà trường phê duyệt chương trình. Các vấn đề thảo luận tập trung vào những nội dung như:

1/ Các chuẩn đầu ra của CTĐT như kiến thức, kỹ năng và thái độ, được xác định theo nhu cầu của xã hội qua quá trình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp.

2/ Sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng, đảm bảo sinh viên ra trường có những kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy hệ thống, khả năng thích nghi và tự học suốt đời để đáp ứng những công việc chuyên môn phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, luôn cải thiện ba trong bối cảnh xã hội thay đổi không ngừng.

3/ Đối sách CTĐT của Khoa với các CTĐT hiện đại đã được áp dụng ở các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước cùng lĩnh vực.

4/ Thiết kế CTĐT để sinh viên được học trong môi trường học tập chủ động và học tập trải nghiệm nhằm phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức.

Trên cơ sở chương trình đào tạo được chỉnh sửa phù hợp, cộng với lợi thế sẵn có của khoa, của trường sẽ tạo ra sức hấp dẫn đối với người học trong thời gian tới. Việc thông qua các chương trình đào tạo sẽ tạo động lực cho việc nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên khoa, góp phần từng bước khẳng định vị thế của khoa trong tương lai.