Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động khoa Quản trị - Tài chính năm 2021-2022

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động khoa Quản trị - Tài chính năm 2021-2022

Căn cứ công văn số 1040/Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2021-2022. 

Nhằm phát huy quyền làm chủ của CB, VC, người lao động khoa QTTC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm qua, đồng thời đề ra chỉ tiêu, giải pháp năm tới.

Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và người lao động của khoa QTTC, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác do nhà trường, khoa đề ra.

Theo yêu cầu của nhà trường Hội nghị phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế dân chủ ở cơ sở đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021 tại phòng họp 119A4, Khoa QTTC đã long trọng Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, NLĐ năm học 2021 -2022 nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị viên chức 2020 – 2021. Xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 -2022. Tới dự Hội nghị có thầy PGS., TS Nguyễn Minh Đức Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Vịnh- Chủ tịch công đoàn trường và toàn thể cán bộ giảng viên của khoa.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thầy cô, Hội nghị đã biểu quyết một số chỉ tiêu chính cần đạt được trong năm học tới như sau:

*Công tác chuyên môn

Đào tạo Cao học và NCS:

- Tham gia đào tạo Cao học 2 ngành Tổ chức và Quản lý vận tải và Quản lý kinh tế với tổng số tiết khoảng 300 tiết và hướng dẫn 20 - 25 học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

- Tham gia hướng dẫn, phản biện và đánh giá các chuyên đề NCS và 5 luận án tiến sĩ.

Đào tạo Đại học và Cao đẳng:

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020, với khối lượng giảng dạy bình quân mỗi giáo viên 350 tiết, toàn Khoa đạt khoảng 12.000 – 14.000 tiết, bình quân mỗi Bộ môn 4.000 – 4.500 tiết.

- Phấn đấu đạt 5% - 6% xuất sắc; 14% - 15% giỏi; 32% - 35% khá; giảm tỷ lệ sinh viên yếu, kém xuống dưới 25%.

- Hoàn thành việc rà soát, bổ sung bài giảng còn chưa hoàn chỉnh; đăng ký viết 1-2 giáo trình;

- Tổ chức ít nhất 03 Hội thảo hoặc Báo cáo chuyên đề của chuyên gia quản lý từ các doanh nghiệp;

* Công tác phát triển đội ngũ giáo viên

- Đào tạo Tiến sỹ: 2 – 3 GV bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ; 02 GV đăng ký NCS đào tạo ở nước ngoài, 02 GV đăng ký NCS đào tạo ở trong nước.

- Đào tạo Thạc sỹ: 02 GV đăng ký đào tạo ở nước ngoài.

- Gửi 1 - 2 giảng viên đi tham gia hoạt động thực tiễn tại các doanh nghiệp.

* Công tác nghiên cứu khoa học

+ Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên

- Nâng cao số lượng, chất lượng các đề tài NCKH cấp Trường, phấn đấu đạt 9 - 10 đề tài cấp Trường, bình quân 4-5 giảng viên/1 đề tài.

- Các giảng viên tích cực tham gia viết báo đăng trên Nội san Khoa học của Khoa và phấn đấu hoàn thành có 4-6 bài đăng trên các Tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài Trường.

+ Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

Phấn đấu năm học 2019-2020 có từ 8-9 đề tài NCKH của sinh viên đạt chất lượng cao.

* Công tác quản lý sinh viên, CVHT

- Phấn đấu trong năm 2019-2020, kết quả rèn luyện đạt được như sau: Xuất sắc: 22-23%; Tốt: 60-65%; Khá: 10-12%.

Công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

- 100% các Chi đoàn tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tổ chức các hoạt động thảo luận, hội thảo về các môn thuộc chuyên ngành Đào tạo; tích cực tham gia hoạt động của CLB Tiếng Anh.

- Có đề tài NCKH sinh viên được giải cấp Trường.

- Có từ 15 đến 20 sinh viên tham gia các đội tuyển Olympic cấp Trường các môn học.

- 100% cán bộ Đoàn được tập huấn kỹ năng công tác Đoàn.

- Giới thiệu 15–20 Đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận về Đảng, phấn đấu giới thiệu 8-10 Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.  

Lãnh đạo nhà trường cũng đã có những đánh giá cao về thành tích mà khoa đã đạt được trong năm học qua. Bên cạnh đó lãnh đạo cũng định hướng cho khoa về hướng phát triển trong năm học tới, chia sẽ những khó khăn cùng nhà trường trong giai đoạn đầu của tự chủ đại học.

 

Sau hơn 2h làm việc Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự kỳ vọng của cán bộ, người lao động khoa trong thời gian tới./.