Phiếu khảo sát nhu cầu mở đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý tài chính

Kính gửi: Các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên năm cuối và cá nhân có nhu cầu học thạc sỹ.

 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Tài chính của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phân tích, quản lý và hoạch địch tài chính tại Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập. Để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng, phù hợp với nhu cầu xã hội, chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị về Chương trình đào tạo thông qua phiếu khảo sát dưới đây. Chúng tôi cam kết bảo mật danh tính cũng như những thông tin cá nhân của Quý vị.

Link: Phiếu khảo sát người học thạc sỹ Quản lý Tài chính

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekqnqHZEwbqy64OiKI0pRLEIywSlsb...

Link: Phiếu khảo sát nhu cầu nhân lực thạc sỹ Quản lý Tài chính của đơn vị

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJwU1onAjnceuqhe0a61G594TAqUa9...

Quý đơn vị và các cá nhân xin vui lòng thực hiện khảo sát trước ngày 16/02/2020.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý vị./.