Những thay đổi quan trọng về thị trường chứng khoán từ 12/9/2016

Một số thay đổi các nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý:

– Cấm Hủy lệnh trong phiên ATO/ATC – bao gồm cả các lệnh được chuyển từ phiên liên tục sang.

– Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt: nâng từ 19.990 lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

– Chia nhỏ đơn vị yết giá: 10-50-100 đồng

– Bổ sung các trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu:

– Thay đổi quy định về biên độ dao động giá đối với các CK được giao dịch trở lại sau khi tạm ngừng giao dịch

– Chỉnh sửa quy định đối với chứng khoán bị kiểm soát.

Đối với HNX:

– Cấm Hủy/Sửa lệnh trong phiên ATC – bao gồm cả các lệnh được chuyển từ phiên liên tục sang.

– Thay đổi đơn vị yết giá đối với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF là 1 đồng.

Thay đổi này có ý nghĩa gì? Nếu việc tăng khối lượng tối đa lệnh đặt không ảnh hưởng nhiều, vì hầu hết các CTCK đã cung cấp bộ chia lệnh từ lâu, thì việc thay đổi đơn vị yết giá lại vô cùng thú vị.

Theo khảo sát nhanh, đa số mọi người cho rằng nhìn rối mắt .Và việc chia nhỏ hơn đơn vị khiến việc kê lệnh dưới trở nên vô nghĩa.