Kết nối doanh nghiệp - Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Hải Phòng

Ngày 2/10/2020, Khoa Quản trị Tài chính phối hợp với ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Hải Phòng tổ chức buổi kết nối doanh nghiệp cho các em sinh viên của khoa