Cuộc thi: NHÀ ĐẦU TƯ TÀI BA 2021 – lần I

“Nhà đầu tư tài ba 2021 – Lần I” là cuộc thi dành cho sinh viên yêu thích đầu tư tài chính – chứng khoán của sinh viên khoa Quản trị Tài chính, Kinh tế, ứng dụng hình thức mô phỏng giao dịch ảo, được tổ chức bởi Khoa Quản trị Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5/4/2021 đến ngày 23/4/2021 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 210 triệu đồng. Sinh viên tham gia “Nhà đầu tư tài ba 2021” sẽ thi đấu bằng hình thức giao dịch trên ứng dụng mô phỏng phòng giao dịch chứng khoán ảo với thời gian thực. Đây là ứng dụng mô phỏng thị trường và giao dịch ảo phục vụ giảng dạy thực hành môn học Thị trường chứng khoán của khoa Quản trị Tài chính. 

THỂ LỆ CUỘC THI

Tên cuộc thi: NHÀ ĐẦU TƯ TÀI BA 2021 – lần I

Thời gian từ ngày 5/4/2021 đến ngày 23/4/2021

1. Đơn vị tổ chức: Khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

2. Nhà tài trợ: Tài trợ cuộc thi bởi Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Hải Phòng

3. Đối tượng tham gia thi: 300- 500 sinh viên khoa Quản trị Tài chính, Kinh tế

4. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tiếp với các giảng viên đang dạy học phần Thị trường chứng khoán.

5. Thời gian thi: 3 tuần tương ứng với 15 phiên giao dịch (Từ ngày 05/04/2021 đến 23/04/2021)

6. Thể lệ thi:

Sinh viên sẽ được mở 1 tài khoản tiền ảo 500 triệu đồng. Đúng ngày 05/04/2021 tài khoản đó sẽ được kích hoạt và thực hiện các lệnh giao dịch của chủ tài khoản. Sinh viên được tùy ý lựa chọn chứng khoán đặt mua bán theo tính toán của mình nhưng cần đảm bảo yêu cầu:

+ Số lượng chứng khoán đầu tư >= 5 mã chứng khoán.

+ Số lần giao dịch: > = 10 giao dịch.

+ Sử dụng tối thiểu 90% số tiền được cấp

Nếu không đảm bảo yêu cầu trên coi như tài khoản phạm quy và bị loại khỏi cuộc thi.

Hạn muộn nhất đến ngày 23/04/2021 tất cả các chứng khoán nắm giữ phải được bán hết. Nếu còn số dư chứng khoán trong tài khoản cũng không được quy đổi thành tiền.

Sau 3 tuần, Ban tổ chức sẽ tổng kết lợi nhuận lũy kế và công bố giải thưởng.

7. Cơ cấu giải thưởng:

+ 1 Giải nhất : 3 triệu + 1 Balo công ty chứng khoán SSI

+ 2 Giải nhì : 2 triệu + 1 Balo công ty chứng khoán SSI

+ 3 Giải ba : 500  + 1 Balo công ty chứng khoán SSI

+ 5 Giải khuyến khích : 1 ô công ty chứng khoán SSI

Ban tổ chức được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của sinh viên đạt giải thưởng cuộc thi để quảng bá thông tin trên các kênh truyền thông của Trường Đại học Hàng hải Việt, Nam, Khoa Quản trị Tài chính và Công ty cổ phần chứng khoán SSI.

Hải Phòng, ngày  tháng 2 năm 2021

                                                                                                                                                                                     BAN TỔ CHỨCKHOA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH