Chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng Quốc dân

 

GIữa tháng 11/2020, Khoa Quản trị - Tài chính đã tổ chức buổi kết nối doanh nghiệp với ngân hàng Quốc dân NCB 

Chương trình nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức về kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn để tự tin xin việc; giúp sinh viên và doanh nghiệp trao đổi nhằm nắm bắt thông tin lẫn nhau. Doanh nghiệp có thể “đặt hàng” hay tuyển những sinh viên xuất sắc ngay khi chưa tốt nghiệp; quảng bá hoạt động của ngân hàng, các ứng dụng, phần mềm mới của ngân hàng, giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm khi ra trường.