Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020

Theo kế hoạch tổ chức và theo Quyết định của Khoa Quản trị - Tài chính, vào 8g00 thứ năm ngày 28/5/2020, Khoa đã thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên gồm 06 thành viên là các giảng viên thuộc Khoa. Đây là hoạt động khoa học thường niên của Khoa, thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên trong Khoa. Danh sách 09 đề tài nghiệm thu gồm:

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên