Kế toán - Kiểm toán

* BỘ MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Cán bộ, giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Phương Lan

Thạc sỹ, nghiên cứu sinh

Trưởng bộ môn

2

Lê Trang Nhung

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sỹ

Giảng viên

4

Phùng Mạnh Trung

Thạc sỹ, nghiên cứu sinh

Giảng viên

5

Đoàn Thị Thu Hà

Thạc sỹ

Giảng viên

6

Đặng Thùy Dương

Thạc sỹ

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Hoa

Cử nhân

Giảng viên

8

Bùi Thị Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

9 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Cử nhân Giảng viên
10 Trần Thị Huyên Cử nhân Giảng viên
11 Nguyễn Thị Nguyệt Thạc sỹ Kỹ thuật viên

Các môn học giảng dạy:

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
28108 Nguyên lý kế toán 3
28114 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
28110 Kế toán ngân hàng 3
28111 Kiểm toán 2
28109A Kế toán doanh nghiệp 3
28106 Kế toán trên máy tính 2
28103 Thị trường chứng khoán 2
28113 Kế toán quản trị 3

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 103 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng