Bộ môn Quản trị kinh doanh

Cán bộ, giáo viên bộ môn: Hiện tại bộ môn quản trị kinh doanh gồm 12 cán bộ, giáo viên. Trong đó có 1 tiến sỹ, 9 thạc sỹ, 2 cử nhân.

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Mai Khắc Thành

Tiến sĩ

 Phó khoa QTTC

maikhacthanh@gmail.com

2

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Trưởng BM

quynhngavimaru@gmail.com

3

Phạm Ngọc Thanh

Thạc sỹ

Phó trưởng BM

ngocthanh2205@gmail.com

4

Lương Nhật Hải

Thạc sỹ

Giảng viên chính

nhathai1962@gmail.com

5

Đỗ Thanh Tùng

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

do_tung@hotmail.com

6

Hồ Mạnh Tuyến

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

homanhtuyen@gmail.com

7

Hoàng Thuý Phương

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Giảng viên

hoangphuong13111981@gmail.com

8

Nguyễn Phương Mai

Thạc sỹ

Giảng viên

phuongmaihpvn@googlemail.com

9

Đỗ Thị Bích Ngọc

Thạc sỹ

Giảng viên

ngocdtb@vimaru.edu.vn

10

Phạm Thị Thùy Vân

Thạc sỹ

Giảng viên

phamthuyvan1989@gmail.com

11

Nguyễn Thu Quỳnh

Cử nhân

Giảng viên

quynhnt@vimaru.edu.vn

12

Nguyễn Đức Tâm

Cử nhân

Giảng viên

ductam910@gmail.com

 

Các môn học bộ môn đảm nhiệm:

Các môn học giảng dạy

Mã môn học

Số tín chỉ

Quản trị học

28201

2

Quản trị doanh nghiệp

28202

2

Quản trị hành chính

28203

3

Quản trị dự án đầu tư

28204

5

Quản trị nhân lực

28205

3

Quản trị Marketing

28206

5

Quản lý chất lượng

28207

2

Quản trị công nghệ

28208

2

Quản trị chiến lược

28209

3

Marketing căn bản

28210

3

Tâm lý học quản trị kinh doanh

28211

2

Khởi sự doanh nghiệp

28212

3

Quản trị sản xuất

28213

2

 

Liên hệ:

Bộ Môn Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị - tài chính

Địa chỉ: P104- 105 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại liên hệ:

Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Quỳnh Nga – 0983 504 880