Tài liệu

Tên tài liệu File đính kèm Loại tài liệu
Câu hỏi ôn tập môn Quản trị chiến lược File cau_hoi_on_tap_qtcl_2017_2.docx Ngành QTKD
Chiến lược đại dương xanh PDF icon chien_luoc_dai_duong_xanh_va_thuc_tien_ap_dung_tai_viet_nam4.pdf Ngành QTKD
Bài tập Quản trị chiến lược File bai_tap_quan_tri_chien_luoc_2016.docx Ngành QTKD
Ngôn ngữ cơ thể - Kỹ năng giao tiếp quan trọng PDF icon ngon_ngu_co_the-_fix_.pdf Ngành QTKD
Tài liệu QTHCVP PDF icon quan_tri_van_phong.pdf Ngành QTKD
Tài liệu QT NNL PDF icon quan_tri_ngnluc_tai_lieu_sv.pdf Ngành QTKD
Tài liệu Quản trị chiến lược Microsoft Office document icon tai_lieu_quan_tri_chien_luoc.doc Ngành QTKD