THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH !

KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH TUYỂN SINH 3 CHUYÊN NGÀNH:

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D403): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 90

2. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (D404): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 135

3. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (D411): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 45

Các bạn vui lòng truy cập website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết !

Trân trọng !

Hình ảnh mình họa: